طرح پایش سلامت شغلی کارکنان سازمان حمل و نقل

طرح پایش سلامت شغلی کارکنان سازمان حمل و نقل

طرح پایش سلامت شغلی کارکنان سازمان حمل و نقل

به گزارش روابط عمومی سازمان حمل و نقل بار و مسافر شهرداری یزد، روز شنبه 12 آبان ماه 1397 طرح پایش سلامت شغلی کارکنان سازمان در جهت ارتقا سلامت پرسنل انجام شد. در این طرح نمونه گیری و آزمایشات دوره ای مختلفی زیر نظر متخصص طب کار در محل این سازمان به عمل آمد.

آدرس کوتاه :