گزارش تصویری عملکرد سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری یزد در هفته اول آبان ماه

گزارش تصویری عملکرد سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری یزد در هفته اول آبان ماه

.

آدرس کوتاه :