گزارش تصویری ساماندهی باغچه های معابر سطح شهر یزد ( کند و کوب، نخاله کشی و حذف علف هرز)


آدرس کوتاه :