گزارش تصویری حضور شهردار شهر جهانی یزد در هیات عزاداران خاص حسین (ع) در میدان تاریخی امیر چقماق

گزارش تصویری حضور شهردار شهر جهانی یزد در هیات عزاداران خاص حسین (ع) در میدان تاریخی امیر چقماق

.

آدرس کوتاه :