گزارش تصویری جلسه شورای سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات شهرداری یزد با حضور شهردار شهر جهانی

گزارش تصویری جلسه شورای سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات شهرداری یزد با حضور شهردار شهر جهانی

.

آدرس کوتاه :