گزارش تصویری برگزاری آزمون عملی داوطلبان استخدامی سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری یزد

گزارش تصویری برگزاری آزمون عملی داوطلبان استخدامی سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری یزد

 این آزمون در روز چهاردهم آبان ماه در محل ورزشگاه شهید نصیری یزد به انجام رسید.

آدرس کوتاه :