گزارش تصویری بازدید مدیر منطقه دو شهرداری یزد از محلات این منطقه و دیدار چهره به چهره با شهروندان در معیت رئیس شورای اسلامی شهر

گزارش تصویری بازدید مدیر منطقه دو شهرداری یزد از محلات این منطقه و دیدار چهره به چهره با شهروندان در معیت رئیس شورای اسلامی شهر

.

آدرس کوتاه :