گزارش تصویری بازدید شهردار شهر جهانی یزد از نمایشگاه "مهر ماندگار" به مناسبت دهه وقف در امامزاده سید جعفر محمد (ع)

گزارش تصویری بازدید شهردار شهر جهانی یزد از نمایشگاه "مهر ماندگار" به مناسبت دهه وقف در امامزاده سید جعفر محمد (ع)

.

آدرس کوتاه :