گزارش تصویری بازدید شهردار شهر جهانی یزد از مجتمع های مسکونی جوانان وابسته به مؤسسه الزهرا (س)

گزارش تصویری بازدید شهردار شهر جهانی یزد از مجتمع های مسکونی جوانان وابسته به مؤسسه الزهرا (س)

.

آدرس کوتاه :