پلمپ ساخت و سازهای بنا شده در زمان شیوع ویروس کرونا

پلمپ ساخت و سازهای بنا شده در زمان شیوع ویروس کرونا

مدیر منطقه دو شهرداری یزد تصریح کرد: مالكان و پیمانكاران ساختمانی باید در اجرای پروژه ساختمانی خود پایبند به ضوابط، اصول مهندسی و قانونی باشند و از قانون عدول نكنند.

به گزارش روابط عمومی منطقه دو شهرداری یزد – سید ابوالفضل کشفی اظهار کرد: ساخت و سازهای غیر مجاز شهری باعث آشتفتگی در شهر می شود و عزم و جدیت در همه دستگاه های متولی مانند شهرداری، نظام مهندسی ساختمان و دیگر دستگاه های مرتبط باید به وجود آید تا شاهد گشایشی در این ناهنجاری مهم در حوزه مدیریت شهری باشیم.

مدیر منطقه دو شهرداری یزد گفت: در حالی که تمام دستگاه های اجرایی و مخصوصاً شهرداری به سختی درگیر حفظ سلامتی مردم و مبارزه با کرونا بودند، تعدادی از افراد به صورت هدفمند اقدام به ساخت و سازهای غیر مجاز نمودند.

وی تصریح کرد: مالكان و پیمانكاران ساختمانی باید در اجرای پروژه ساختمانی خود پایبند به ضوابط، اصول مهندسی و قانونی باشند و از قانون عدول نكنند.

کشفی هدف از اجرای اقدامات پیشگیرانه در خصوص ساخت و ساز غیرمجاز را تلاش برای ارتقای ضریب ایمنی و امنیت زندگی شهروندان، رعایت اصول شهرسازی و قواعد فنی و مهندسی عنوان کرد و تصریح کرد: یکی از اقدامات و وظایف متداول مدیریت شهری مقابله با این ساخت و سازهای غیر مجاز است و به همین دلیل است که شهرداری‌ها خود را مؤظف می داند به صورت مدام با بازرسی در محله و اماکن شهر، زمین‌های در حال ساخت و ساز غیر مجاز را شناسایی کرده و آن را پلمپ یا تخریب کنند.

شایان ذکر است از ابتدای سال جاری با حکم قضائی تا کنون 5 مورد پلمپ، تعداد 6 مورد تخریب و 10 مورد پُرکردن گود و تعداد 20 مورد جمع آوری نخاله های ساختمانی توسط منطقه دو شهرداری یزد اجرا شده است.

آدرس کوتاه :
رای شما
میانگین (0 آرا)
The average rating is 0.0 stars out of 5.