نشست هماهنگی همایش روز ملی شعر و ادب فارسی برگزار شد

نشست هماهنگی همایش روز ملی شعر و ادب فارسی برگزار شد

نشست هماهنگی همایش روز ملی شعر و ادب فارسی در سازمان فرهنگی اجتماعی ورزشی شهرداری یزد برگزار شد

به گزارش روابط عمومی سازمان فرهنگی اجتماعی ورزشی شهرداری یزد - نشست هماهنگی همایش روز ملی شعر و ادب فارسی در خصوص نحوه برگزاری همایش برگزار شد.

این همایش با همت سازمان فرهنگی اجتماعی ورزشی شهرداری، اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان و همچنین انجمن شعر و انجمن ادبی استان یزد برگزار می شود.

آدرس کوتاه :