مدیر مرکز خلاقیت و فناوری های نوین شهری شهرداری یزد به عنوان عضو و دبیر شورای راهبردی و مدیر اولین دفتر استانی کمیسیون ملی یونسکو - ایران منصوب شد

مدیر مرکز خلاقیت و فناوری های نوین شهری شهرداری یزد به عنوان عضو و دبیر شورای راهبردی و مدیر اولین دفتر استانی کمیسیون ملی یونسکو - ایران منصوب شد

دبیر کل کمیسیون ملی یونسکو - ایران طی حکمی مدیر مرکز خلاقیت و فناوری های نوین شهری شهرداری یزد را به عنوان عضو و دبیر شورای راهبردی و مدیر اولین دفتر استانی کمیسیون ملی یونسکو - ایران منصوب کرد.

به گزارش روابط عمومی مرکز خلاقیت و فناوری های نوین شهری شهرداری یزد – در اولین نشست راهبردی دفتر استانی یونسکو در یزد، حجت الله ایوبی دبیر کل کمیسیون ملی یونسکو - ایران که با حضور استاندار، شهردار، رئیس و جمعی از اعضای شورای اسلامی شهر، مدیران دستگاه های اجرایی استان، فرمانداران، شهرداران و فعالان فرهنگی و اجتماعی یزد در سالن کوثر استانداری برگزار شد ضمن اعطای احکام شورای راهبردی و سیاستگذاری به جعفر امین مقدم مدیر مرکز خلاقیت و فناوری های نوین شهری شهرداری یزد به عنوان عضو و دبیر شورای راهبردی، وی را به سمت مدیر اولین دفتر استانی کمیسیون ملی یونسکو - ایران منصوب کرد.

با پیگیری مرکز خلاقیت و فناوری های نوین شهری و حمایت استانداری، شهرداری و شورای اسلامی شهر، شهرداری یزد به عنوان دستگاه میزبان برای استقرار دفتر مذکور انتخاب و دفتر استانی کمیسیون ملی یونسکو- ایران که اولین و تنها دفتر استانی در سطح کشور است، در محل مرکز خلاقیت و فناوری های نوین شهری در پارک علم و فناوری اقبال مستقر شد.

 

آدرس کوتاه :