قطع هر نوع درخت و یا نابود کردن آن به هر طریق، در محدوده شهر و حریم شهر، بدون اجازه شهرداری و رعایت ضوابط مربوطه ممنوع است

قطع هر نوع درخت و یا نابود کردن آن به هر طریق، در محدوده شهر و حریم شهر، بدون اجازه شهرداری و رعایت ضوابط مربوطه ممنوع است

سید هاشم پاک‌نژاد؛ عضو شورای اسلامی شهر یزد و رئیس کمیسیون نظارت، تلفیق و حقوقی شورای اسلامی درباره قانون حفظ و گسترش فضای سبز در شهرها توضیحاتی ارائه می‌دهد.

 

 

فایل مربوطه را از اینجا دریافت نمایید.

آدرس کوتاه :