صدور پروانه ساخت برای زمین‌های قولنامه‌ای


علی نوری؛ مدیر هماهنگی و نظارت بر ساخت‌وسازهای شهری شهرداری یزد درخصوص صدور پروانه ساخت برای زمین‌های قولنامه‌ای توضیحاتی ارائه می‌دهد.

 

 

 

 
آدرس کوتاه :