خیابانی در شهر یاسپرینِ مجارستان به نام یزد نامگذاری شده و تصاویری از آثار تاریخی شهر یزد در این خیابان نقاشی شده است که در آینده‌ای نزدیک رونمایی خواهد شد

خیابانی در شهر یاسپرینِ مجارستان به نام یزد نامگذاری شده و تصاویری از آثار تاریخی شهر یزد در این خیابان نقاشی شده است که در آینده‌ای نزدیک رونمایی خواهد شد

سیدحسین آزادی؛ عضو شورای اسلامی شهر یزد و رئیس کمیسیون میراث فرهنگی، گردشگری و روابط بین‌الملل درباره اقدامات شورای پنجم در راستای شناساندن شهر میراث جهانی یزد در عرصه ملّی و بین‌المللی توضیحاتی ارائه می‌دهد.

 

فایل مربوطه را از اینجا دریافت نمایید.

آدرس کوتاه :