پلمپ یک واحد تجاری واقع در خیابان دهم فروردین توسط عوامل اجرائیات ناحیه تاریخی

پلمپ یک واحد تجاری واقع در خیابان دهم فروردین توسط عوامل اجرائیات ناحیه تاریخی

عوامل اجرائیات شهرداری ناحیه تاریخی با همکاری نیروی انتظامی به استناد تبصره یک ماده100 قانون شهرداری،یک واحد تجاری را پلمپ نمودند.


به گزارش روابط عمومی شهرداری ناحیه تاریخی و به نقل از رئیس واحد اجرائیات این شهرداری ،در تاریخ94/05/10 توسط عوامل اجرائیات این ناحیه و با همکاری اداره اجرائیات شهرداری مرکز ونیروی انتظامی،به استناد تبصره یک ماده100 قانون شهرداری و در برخورد قانونی با ساخت و ساز غیر مجاز و عدم رعایت مقررات فنی و شهرسازی،یک واحد تجاری واقع در خیابان دهم فروردین روبروی هتل داد که اقدام به تخریب ساختمان قدیمی واقداماتی جهت ساخت و ساز بنای جدید را داشت، تا تعیین تکلیف قطعی پرونده کمیسیون ماده100تعطیل و پلمپ گردید. مدیر ناحیه تاریخی ضمن تشکر از زحمات عوامل اجرائیات ،ساخت و ساز اصولی و رعایت مقررات شهرداری را از همشهریان عزیز خواستار شد.