مرمت و احیای آب انبار رستم گیو تا یکماه آینده

مرمت و احیای آب انبار رستم گیو تا یکماه آینده

به گزارش روابط عمومی منطقه بافت تاریخی و به نقل از مدیر منطقه بافت تاریخی، پروژه مرمت و احیای آب انبار رستم گیو تا یکماه آینده به پایان خواهد رسید. مهندس سید محمود کشفی پور افزود بخش مرمت این پروژه شامل جمع آوری آسفالت و لایه‏ های نامناسب پوشاننده اطراف مخزن، ساخت بدنه و پلکان جهت رفع اختلاف ارتفاع ایجاد شده، بازگشایی دسترسی به بادگیرهای مخزن، بازگشایی مسیر ورودی آب انبار، مرمت بدنه وبادگیرهای مخزن، همچنین نورپردازی این بنای تاریخی زیبا میباشد. در بخش احیای این پروژه نیز در نظر است کاربری بنا بار دیگر فعال گردد.