شروع عملیات کفسازی گذر وقت الساعت

شروع عملیات کفسازی گذر وقت الساعت

به گزارش روابط عمومی شهرداری ناحیه تاریخی و به نقل از واحد عمران عملیات کفسازی گذر وقت الساعت
در محله فهادان با اعتباری بالغ بر2میلیارد ریال مرمت و کفسازی خواهد شد.

مهندس حکیمی زاد رئیس واحد عمران ناحیه تاریخی از شروع کفسازی گذر وقت الساعت خبر داد که این عملیات ظرف مدت سه ماه با اعتباری بالغ بر2 میلیارد ریال مرمت و کفسازی می شود.وی اضافه نمود که این اقدامات شامل برچیدن کف فرش قدیمی و کفسازی ترکیبی شامل بلوک بتنی وآجر سنتی،واش بتن و هره چینی می باشد.
وی همچنین اظهار داشت عملیات کفسازی از حدفاصل خیابان مسجد جامع به سمت گذر سید رکن الدین و خانه امام حسینی انجام خواهد شدکه آنها را به معابری که قبلاً کفسازی شده مثل گذر امام حسینی،منارگلی،زندان اسکندر متصل و قسمت عمده ای از معابر محله فهادان و محدوده مسجد جامع ساماندهی خواهد شد.