ساخت سرویس بهداشتی در سطح ناحیه تاریخی

ساخت سرویس بهداشتی در سطح ناحیه تاریخی

به گزارش روابط عمومی شهرداری ناحیه تاریخی و به نقل از واحد عمران عملیات ساخت سرویس بهداشتی در سطح ناحیه تاریخی با اعتباری بالغ بریک میلیارد و پانصد میلیون ریال در حال انجام و تکمیل می باشد.

مهندس حکیمی زاد رئیس واحد عمران ناحیه تاریخی از ساخت6 مورد سرویس بهداشتی خبر داد که این عملیات در محل های پارک شهدای فهادان،کوچه شیخ احمد واقع در محله فهادان و میدان خان خبر داد که ظرف مدت سه ماه با اعتباری بالغ بریک میلیارد و پانصد میلیون ریال در حال ساخت و تکمیل می باشد.
وی همچنین اضافه نمود که در سال جاری سرویس بهداشتی میدان امیرچخماق مرمت و بازسازی شده است که این عملیات شامل لوله گذاری مسیرها،سیفون گذاری و دریچه بازدید می باشد.وی در پایان افزود که تعدادی سرویس بهداشتی نیز در محلات با دستور شهردار محترم ومعاون محترم فنی و عمرانی مساعدت و کمک مالی شده است.