دیوارهای مشرف به معابر در سطح ناحیه تاریخی مرمت و بدنه سازی می شود

دیوارهای مشرف به معابر در سطح ناحیه تاریخی مرمت و بدنه سازی می شود

به گزارش روابط عمومی شهرداری ناحیه تاریخی و به نقل از مدیر ناحیه تاریخی،نمای بیرونی ساختمانها در سطح ناحیه تاریخی با اعتباری بالغ بر دو میلیارد ریال مرمت و بدنه سازی می شود.

 

مهندس کشفی پور مدیر ناحیه تاریخی افزود:بدنه سازی در سطح ناحیه تاریخی باعث استحکام بخشی به این بناها شده و از لحاظ سیمای منظر شهری نیز مناسب سازی می گردد. وی همچنین اعلام نمود که بدنه سازی دیوارهای مشرف به گذرها در سطح ناحیه تاریخی با مصالح و طراحی سنتی همه ساله در برنامه امور عمرانی این ناحیه می باشد و تاکنون150.000 مترمربع انجام گرفته است.