خیابانها و کوچه های سطح ناحیه تاریخی لکه گیری و آسفالت شد.

خیابانها و کوچه های سطح ناحیه تاریخی لکه گیری و آسفالت شد.

شهرداری ناحیه تاریخی در طول دو ماهه اول سال جاری،با صرف هزینه ای بالغ بر 6 میلیارد ریال40 هزار مترمربع لکه گیری و روکش آسفالت را در سطح ناحیه تاریخی انجام داده است.
واحد عمران ناحیه تاریخی از انجام 40 هزار مترمربع لکه گیری و روکش آسفالت در معابر و محلات سطح ناحیه تاریخی در فروردین و اردیبهشت خبر داد.
مهندس حکیمی زاد اظهار نمود که لکه گیری و روکش آسفالت در محله های فهادان،مالمیر،آبشور و دیگر محلات سطح ناحیه تاریخی با صرف هزینه ای بالغ بر 6 میلیارد ریال از اعتبارات شهرداری ناحیه تاریخی انجام گرفته است.وی اضافه نمود که مابقی کوچه ها نیز با توجه به اولویت کاری در دستور کار می باشد.