جلسه هم اندیشی در خصوص بودجه 97منطقه بافت تاریخی

جلسه هم اندیشی در خصوص بودجه 97منطقه بافت تاریخی

به گزارش روابط عمومی شهرداری منطقه بافت تاریخی جلسه هم اندیشی در خصوص بودجه سال97 منطقه با حضورکارشناسان سازمان عمران وبازآفرینی فضاهای شهری برگزار گردید.

به گزارش روابط عمومی منطقه بافت تاریخی جلسه هم اندیشی در خصوص بودجه سال97 منطقه در دفترکار مهندس کشفی پور با حضورکارشناسان سازمان عمران و بازآفرینی فضاهای شهری ، مدیر مالی و عمرانی منطقه برگزار گردید. در این دیدار مهندس کشفی پور ضمن خوش آمد گوئی به حاضرین در جلسه از برنامه ها و فعالیتهای عمرانی سال آینده منطقه توضیحاتی را ارائه نمودند و در ادامه اظهار داشتند با توجه به سیاست منطقه محوری می بایست کلیه پروژه ها در منطقه تعریف شود و منطقه می بایست نسبت به پیگیری و بستر لازم جهت آماده سازی و اجرای پروژه ها اقدام نماید. در ادامه کلیه پروژه های منطقه و سازمان در سال97 بررسی و بودجه آن در سال97 مشخص شد.