تخریب طبقه اول یک واحد تجاری واقع در چهارراه بعثت

تخریب طبقه اول یک واحد تجاری واقع در چهارراه بعثت

به گزارش روابط عمومی منطقه بافت تاریخی و به نقل از مدیر منطقه تخریب طبقه اول واحد تجاری در محل چهارراه بعثت توسط عوامل اجرائی منطقه انجام شد.

مهندس سید محمود کشفی پور مدیر منطقه بافت تاریخی اظهار داشت در برخورد قاطع با ساخت و سازهای غیر مجاز ،طبقه اول یک واحد تجاری که بدون مجوز و بر خلاف ضوابط فنی و شهرسازی ساخته شده بود،پس از اخذ رأی قطعی صادره از سوی کمیسیون ماده صد و با رعایت کامل مقررات و اصول ایمنی و پیگیری های قانونی توسط  عوامل اجرائی شهرداری منطقه تخریب گردید.

مدیر منطقه بافت تاریخی اظهار داشت طبق قانون شهرداری ،مالکین اراضی و املاک واقع در محدوده شهر یا حریم آن باید قبل از هر اقدام عمرانی یا تفکیک اراضی و شروع ساخت و ساز ،از شهرداری مجوز و پروانه ساخت اخذ نمایند.لذا به همه شهروندانی که قصد احداث بنا و عمران ملک خود را دارند توصیه می شود قبل از هر گونه اقدام عمرانی به شهرداری مراجعه و نسبت به اخذ مجوز اقدام نمایند تا از اعمال قانون مربوط به ساخت و سازهای خلاف و بدون مجوز در امان باشند.