بدنه سازی گذر گردشگری چهارمنار

بدنه سازی گذر گردشگری چهارمنار

بدنه سازی گذر گردشگری چهارمنار

به گزارش روابط عمومی وبه نقل از رمضانخانی مسوول واحد عمران منطقه بافت تاریخی عملیات بدنه سازی گذر گردشگری چهارمنار منتهی به مجموعه باغ دولت آباد در حال انجام می باشد .

وی گفت : عملیات عمرانی شامل تراشیدن وآماده سازی سطح دیوارها به جهت اجرای اندود کاه گل ، اجرای اندود کاه گل روی سطوح دیوارها ، اجرای شرفی بالای دیوار با آجر سنتی می باشد که با هزینه سیصد میلیون ریالی در حال حاضرپروژه فعال می باشد .