ایجاد پارکینگ های درون محله ای در خیابان قیام

ایجاد پارکینگ های درون محله ای در خیابان قیام

 

 به به گزارش روابط عمومی شهرداری ناحیه تاریخی ،در راستای تأمین پارکینگ مورد نیاز کسبه خیابان قیام و همشهریان عزیز سه محل پارکینگ عمومی به مساحت تقریبی2900 مترمربع احداث گردیده است.

-1 محل شماره یک به مساحت1300 مترمربع خیابان قیام جنب کوچه وزیری

-2 محل شماره دو به مساحت1100مترمربع خیابان قیام کوچه شاطریه

-3 محل شماره سه به مساحت500 مترمربع خیابان قیام جنب کوچه حاجی یوسف

مهندس کشفی پور مدیر ناحیه تاریخی اظهار داشت که محل های مورد اشاره به عنوان پارکینگ عمومی از ساعت7صبح لغایت 10 شب و به صورت رایگان مورد استفاده عموم و کسبه قرار گرفته است.