اصلاح هندسی راست گرد بلوار شهید عاصی زاده

اصلاح هندسی راست گرد بلوار شهید عاصی زاده

به گزارش روابط عمومی شهرداری ناحیه تاریخی و به نقل از واحد عمران، اصلاح راست گرد بلوار شهید عاصی زاده واقع در خیابان سلمان در دستور کار این ناحیه قرار گرفت.

 

مهندس حکیمی زاد رئیس واحد عمران ناحیه تاریخی از اصلاح هندسی راست گرد بلوار شهید عاصی زاده واقع در خیابان سلمان خبر داد که این عملیات شامل تخریب،جابجائی تیر برق و جمع آوری خاک و نخاله ها می باشد.
وی همچنین اضافه نمود که با انجام این عملیات انتظار می رود که حجم ترافیک خیابان شهید عاصی زاده کاهش پیدا کند.