گزارش تصویری بازدید رییس شورای اسلامی شهر وعضو شورا از بافت تاریخی

گزارش تصویری بازدید رییس شورای اسلامی شهر وعضو شورا از بافت تاریخی