کفسازی و بدنه سازی کوچه ها در محله خواجه خضر

کفسازی و بدنه سازی کوچه ها در محله خواجه خضر

به گزارش روابط عمومی شهرداری منطقه بافت تاریخی و به نقل از مدیر منطقه بافت تاریخی،کفسازی و بدنه سازی کوچه ها در محله خواجه خضر با اعتباری بالغ بر پنج میلیارد ریال در حال انجام و تکمیل می باشد.

مهندس رمضانخانی رئیس واحد عمران منطقه بافت تاریخی از شروع عملیات کفسازی محله خواجه خضر با اعتباری بالغ بر 5میلیارد ریال خبر داد که این عملیات در حال انجام و تکمیل میباشد.وی اضافه نمود این اقدام طبق دستور مدیر منطقه و از طریق پیمانکاری با طرح و مصالح سنتی از قبیل آجر فرش،سنگ فرش،تایل های بتنی شروع و در حال انجام است.