کفسازی و بدنه سازی محله چهارمنار

کفسازی و بدنه سازی محله چهارمنار

به گزارش روابط عمومی شهرداری منطقه بافت تاریخی و به نقل از واحد عمران، عملیات کفسازی محلات چهارمنار  با اعتباری بالغ بر3میلیارد ریال در حال انجام می باشد.

مهندس رمضانخانی رئیس واحد عمران منطقه بافت تاریخی از اجرای طرح کفسازی محله
چهار منار با اعتباری بالغ بر3میلیارد ریال خبر داد که این عملیات در کوچه اصلی چهار منار
حدفاصل پل علی وحش تا پل شرافت در حال انجام می باشد.
وی اضافه نمود که این عملیات شامل خاکبرداری و تسطیح زمین ، زیر سازی با مخلوط
و شفته آهکی و شن بادامی ، لوله گذاری زیر سطح زمین جهت انتقال تاسیسات برقی،
متراکم نمودن خاکهای کناری دیوار به جهت جلوگیری از نشست ، طوقه چینی ولوله گذاری
دو مورد چاه زهکش ،آزادسازی یک باب منزل مسکونی تملک شده در مسیر و زیرسازی
محل با مصالح مناسب بوده است.