کفسازی بازار و میادین در سطح ناحیه تاریخی

کفسازی بازار و میادین در سطح ناحیه تاریخی

به گزارش روابط عمومی شهرداری ناحیه تاریخی و به نقل از واحد عمران، عملیات کفسازی بازار و میادین درسطح ناحیه تاریخی با اعتباری بالغ بر یک میلیارد و هشتصد میلیون ریال پیشرفت خوبی داشته است.

 

مهندس حکیمی زاد رئیس واحد عمران ناحیه تاریخی از انجام عملیات کفسازی بازارها درمحل بازارچه فهادان در مجاورت محوطه زندان اسکندر و معابر مجاورت پارک شهداء و موزه سکه با اعتباری بالغ بر یک میلیارد و هشتصد میلیون ریال خبر داد.
وی همچنین افزود:این عملیات ترکیبی با مصالح واش بتن،تایل بتنی و سنگفرش می باشد که انتظار می رود تا پایان سال جاری به اتمام برسد.