پلمپ یک واحد تجاری بدون پروانه از سوی اجرائیات ناحیه تاریخی

پلمپ یک واحد تجاری بدون پروانه از سوی اجرائیات ناحیه تاریخی

به گزارش روابط عمومی ناحیه تاریخی و در راستای برخورد قانونی و جلوگیری از ساخت و سازهای غیرمجاز یک واحد تجاری واقع در میدان مارکار کوچه شهید عاصی زاده در تاریخ16/02/94 توسط عوامل اجرائیات ناحیه تاریخی پلمپ شد. مسئول اجرائیات ناحیه تاریخی افزود: این واحد مسکونی در طبقه اول بدون پروانه و ضوابط شهرسازی اقدام به قالب بندی جهت اجرای سقف نموده بود که در مرحله قالب بندی با حضور مأمورین انتظامی تعطیل و پلمپ شد.