مسائل و مشکلات محله یعقوبی بررسی شد

مسائل و مشکلات محله یعقوبی بررسی شد


مسائل و مشکلات محله یعقوبی بررسی شد


با حضور مرتضی شایق، محسن ابوترابی، محمد مهدی نیکونژاد اعضای کمیسیون عمران شورای اسلامی شهر و علیرضا نقوی مدیر منطقه بافت تاریخی شهرداری ضمن بازدید از محله یعقوبی، مسائل و مشکلات با حضور ساکنین محله بررسی شد.
در جلسه ای که با حضور اهالی محله برگزار شد مسائل همچون تعیین تکلیف زمین های وقفی، اصلاح آب گرفتگی ها، دیوارکشی خانه های مخروبه و فضای سبز و پارک درون محله ای مورد بررسی قرار گرفت.