مرمت پارکینگهای درون محله ای در سطح منطقه بافت تاریخی

مرمت پارکینگهای درون محله ای در سطح منطقه بافت تاریخی

به گزارش روابط عمومی شهرداری منطقه بافت تاریخی و به نقل از مدیر منطقه ،مرمت  پارکینگهای درون محله ای با اعتباری بالغ بر چهار میلیارد ریال در حال انجام و تکمیل می باشد.

مهندس کشفی پور مدیر منطقه از ساخت و راه اندازی پارکینگهای درون محله ای خبر داد که در قالب پروژه فوق،پارکینگ درون محله ای بیت الرقیه واقع در محله چهارمنار و پارکینگ کوی علیا واقع در محله ابوالمعالی و پارکینگ محله باغ گندم در خیابان سید گلسرخ مرمت و راه اندازی شده است.
وی افزود ساخت  پارکینگها شامل ایمن سازی دیوارهای پیرامونی ،خاکبرداری وتسطیح،زیرسازی با شفته آهکی و شن بادامی ، اجرای کفسازی با واش بتن و تایل بتنی، اجرای ازاره دیوارها با آجر سنتی 20*10 ،همراه با اندود کاهگل دیوارهای پیرامونی و همچنین تأمین روشنائی می باشد که این عملیات جمعاً در مساحت تقریبی1700مترمربع به عنوان پارکینگ همسطح انجام گرفته است.