مرمت دیوار های کاهگلی خیابان فرخی

مرمت دیوار های کاهگلی خیابان فرخی

عملیات تخریب، مرمت و بدنه سازی دیوار های در حال ریزش خیابان فرخی یزد به بهره برداری رسید.

 

به گزارش روابط عمومی منطقه بافت تاریخی شهرداری یزد، مسئول واحد عمران این منطقه با بیان گزارشی از پروژه های فعال، گفت: عملیات تخریب، مرمت و بدنه سازی دیوار های در حال ریزش خیابان فرخی یزد به بهره برداری رسیده است.

 

محمدحسین رمضانخانی اذعان داشت: از عملیات های عمرانی این پروژه، تخریب دیوار های در حال ریزش، حصار کشی مجدد، تراشیدن اندود های فرسوده روی بدنه دیوار ها، ازاره پای دیوار ها، شرفی روی دیوار ها و اجرای مجدد اندود کاه گل و آجر به صورت ازاره را می توان نام برد.

 

انتهای پیام/