محمدعلی محتشمی نیا رئیس روابط عمومی منطقه بافت تاریخی شهرداری یزد شد

محمدعلی محتشمی نیا رئیس روابط عمومی منطقه بافت تاریخی شهرداری یزد شد

با حکم مهدی فعالی، رئیس جدید روابط عمومي منطقه بافت تاریخی شهرداری یزد منصوب شد.
 
به گزارش روابط عمومی منطقه بافت تاریخی شهرداری یزد؛ محمدعلی محتشمی نیا، با حکم مهدی فعالی، معاون برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی شهرداري يزد، به عنوان رئیس روابط عمومی منطقه بافت تاریخی معرفی و منصوب شد.
 
گفتنی است محتشمی نیا، هنرمند، خوشنويس و خواننده یزدی است که پیش از این به مدت 8 سال در امور روابط عمومی و ناظر سازمان های شهرداری یزد فعالیت داشته است.
انتهای پیام/