محل دریافت اسناد مزایده 70 قطعه شهرک مشاغل فنی

محل دریافت اسناد مزایده 70 قطعه شهرک مشاغل فنی

علاقمندان جهت دریافت اسناد مزایده به آدرس درج شده در تصویر مراجعه نمایند

جهت دریافت اسناد مزایده 70 قطعه زمین شهرک مشاغل فنی به آدرس : یزد - بلواردانشجو - جنب درب ورودی پارک شهر شادی - سازمان اماندهی مشاغل شهری و فرآورده های کشاورزی شهرداری یزد مراجعه نمایید .

دعوتنامه شركت در مزایده عمومی

واگذاری تعداد 70 قطعه از اراضی شهرک مشاغل فنی شهرک مشاغل فنی

سازمان ساماندهی مشاغل شهری و فرآورده های کشاورزی شهرداری یزد در نظر دارد، براساس مصوبه شورای اسلامی شهر یزد تعداد 70 قطعه از اراضی شهرک مشاغل فنی واقع در انتهای خیابان امام خمینی(ره)، جنب اداره موتوری شهرداری یزد به مشاغل صنفی خاص و واجد الشرایط واگذار نماید.علاقه مندان می توانند برای دریافت اسناد مزایده از ساعت 7 الی 13 روز دوشنبه مورخ 15/07/1398 لغایت روز سه شنبه مورخ30/07/1398 به آدرس ذیل مراجعه نمایند.آدرس دریافت حضوری اسناد: یزد، بلوار دانشجو، جنب درب ورودی پارک شادی، ساختمان اداری سازمان ساماندهی مشاغل شهری و فرآورده های کشاورزی شهرداری یزد تلفن تماس: 38246008-035 پیشنهادهامی بایست حداکثر تا ساعت 14 صبح روز چهارشنبه مورخ 01/08/1398 به دبیرخانه محرمانه حراست شهرداری مرکز یزد واقع در میدان آزادی، ابتدای خیابان آیت اله مطهری تسلیم گردد.هزینه مربوط به آگهی به عهده برنده مزایده می باشد.