مانور ناوگان خدمات شهری منطقه بافت تاریخی با حضور معاون خدمات شهری

مانور ناوگان خدمات شهری منطقه بافت تاریخی با حضور معاون خدمات شهری

به گزارش روابط عمومی منطقه بافت تاریخی و به نقل از عباسعلی روستاپور مسئول خدمات شهری منطقه روز جمعه مورخ96/10/08 مانور ناوگان خدمات شهری منطقه با حضور معاون خدمات شهری،مدیر منطقه ،رئیس روابط عمومی و امور بین الملل و جمعی از کارشناسان حوزه خدمات شهری برگزار گردید.
در این نمایش که تعداد10دستگاه خودرو پرس،یک دستگاه جارو،یک دستگاه جدول شوی و دو دستگاه خودرو روباز وجود داشت به صورت روزانه نظافت و جمع آوری زباله سطح شهر را در طول ساعات شبانه روز انجام می دهند.ضمناً یک دستگاه ماشین تمام اتوماتیک پیشرفته که ضمن تخلیه گاریها نسبت به شستشوی آنها نیز می پردازدکه تنها خودرو با این ویژگی در یزد می باشد. در این دیدار مهندس صالحیان معاون خدمات شهری شهرداری ضمن قدردانی از فعالیتهای خوب انجام شده در سطح منطقه از مهندس کشفی پور به خاطر انجام خدمات ارزنده ، از ایشان تقدیر و به پیمانکار و مسئول خدمات شهری منطقه تاکید نمودند که نظافت منطقه بافت تاریخی از اهمیت بالایی برخوردار است و می بایست توجه ویژه ای به آن داشت.در پایان معاون خدمات شهری و مدیر منطقه از پاکبانان و مدیر عامل شرکت نیایش سادات کویر با اهدا گل تقدیر نمودند.