عملیات اجرایی مجموعه ورزشی محله سلسبیل آغاز شد

عملیات اجرایی مجموعه ورزشی محله سلسبیل آغاز شد


عملیات اجرایی مجموعه ورزشی محله سلسبیل آغاز شد

 

عملیات اجرایی ساخت مجموعه ورزشی محله سلسبیل با اعتبار ۱۰ میلیارد ریال از سوی معاونت عمرانی منطقه بافت تاریخی شهرداری یزد آغاز شد.
این مجموعه ورزشی در زمینی به مساحت ۴۰۰ مترمربع شامل زمین فوتسال ساخته و تحویل ساکنین این محله خواهد شد.