ساماندهی قبرستان جوی هرهر

ساماندهی قبرستان جوی هرهر

به گزارش روابط عمومی شهرداری ناحیه تاریخی و به نقل از واحد عمران، عملیات ساماندهی قبرستان جوی هرهر در سطح ناحیه تاریخی با اعتباری بالغ بر 2میلیارد ریال در حال مرمت و ساماندهی می باشد.

مهندس حکیمی زاد رئیس واحد عمران ناحیه تاریخی از مرمت و ساماندهی قبرستان جوی هرهر خبر داد که این عملیات شامل محوطه سازی و کفسازی قسمتی از قبرستان می باشد.
وی همچنین اضافه نمود که ساماندهی قبرستان با توجه به حجم بالای کار، از سالهای قبل در فازهای مختلف شروع شده که در حال حاضر نیز ادامه دارد و تقریباً90%محوطه کفسازی شده است.