ساماندهی باغچه های بلوار شهید صدوقی

ساماندهی باغچه های بلوار شهید صدوقی

مهندس رمضانخانی رئیس واحد عمران منطقه بافت تاریخی از شروع اجرای طرح ساماندهی باغچه های بلوار شهید صدوقی حد فاصل میدان باغملی و میدان شهید باهنر خبر داد و اظهارداشت در راستای زیباسازی باغچه ها مقرر است هرگونه نابسامانی در باغچه ها رفع گردد وبستری مناسب برای رشد درختان فراهم شود.