رضایت مندی مسافرین و مسئولین از فعالیتهای منطقه بافت تاریخی

رضایت مندی مسافرین و مسئولین از فعالیتهای منطقه بافت تاریخی

به گزارش مدیر هماهنگی ستاد نوروزی منطقه بافت تاریخی وبه نقل از ندیر منطقه طبق آمار به دست آمده از مسافرین محترم ومسئولین رضایت مندی کامل از بافت تاریخی را نشان می دهد.

کشفی پور مدیر منطقه بافت تاریخی گفت نیروهای خدمات شهری وعمران منطقه وسایر پرسنل تمام همت وتلاش خود را برای رضایت حداکثری مسافرین ومسئولین به کار گرفته تا یزد عزیز وبافت تاریخی مثل همیشه همت شهرداری زبانزد باشد.

وی افزود با گذشت کمی از تعطیلات نوروزی در سال 98 حجم گسترده ای از مسافرین برای بازدید از شهر جهانی یزد آمده اند تا از نزدیک تاریخ وفرهنگ واصالت وتلاش پرسنل شهرداری برای به ثبت رسیدن بافت تاریخی و جهانی شدن را نظاره گر باشند.