دیدار صمیمی مهندس فعالی معاون برنامه ریزی با کارکنان منطقه بافت تاریخی

دیدار صمیمی مهندس فعالی معاون برنامه ریزی با کارکنان منطقه بافت تاریخی

به گزارش روابط عمومی منطقه بافت تاریخی و به نقل از میرحسینی مدیر اداری و مالی منطقه مهندس فعالی معاون برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی ،مدیر امور اداری و کارشناسان حوزه معاونت دیدار صمیمی با کارکنان منطقه داشتند.
در این دیدار که به منظور رفع مشکلات و نیازهای پرسنل و منطقه تشکیل شده بود ابتدا مهندس کشفی پور ضمن خوش آمدگوئی به حاضرین، به بیان نظرات و مشکلات کلی منطقه پرداختند و خواستار رسیدگی جدی به منطقه بافت تاریخی شدند.
در ادامه پرسنل منطقه نظرات خود را ایراد نمودند و مهندس فعالی در پایان به درخواستهای کارکنان پاسخ و تاکید نمودند که فعالیتهای خوبی در جهت رفاهیات و افزایش سطح حقوق پرسنل که تاکید شهردار محترم جناب اقای دکتر جمالی نژاد می باشد شروع شده که در آینده نزدیک اجرائی می شود.در پایان مهندس فعالی ضمن قدردانی از کلیه پرسنل درخواست نمودند که همراهی و همکاری کلیه پرسنل موجب تقویت اقدامات در راستای اهداف شهرداری می شود.