حضور به موقع شهردار ناحیه تاریخی در محل فرورفتگی واقع در بلوار بسیج

حضور به موقع شهردار ناحیه تاریخی در محل فرورفتگی واقع در بلوار بسیج

به گزارش روابط عمومی شهرداری ناحیه تاریخی در پی حادثه فرورفتگی واقع در بلوار بسیج که به علت ترکیدگی لوله آب باعث فرورفتگی عمیقی شده بود ،عوامل عمرانی و همچنین شهردار ناحیه تاریخی بلافاصله در محل حضور یافتند و ضمن هماهنگی با سازمان آب در جهت رفع عیب و همچنین رفع خطر گذر مربوطه اقدامات لازم صورت گرفت.