توزیع بسته غذایی بین کارگران خدمات شهری از طرف شرکت طرف قرارداد

توزیع بسته غذایی بین کارگران خدمات شهری از طرف شرکت طرف قرارداد

به گزارش روابط عمومی منطقه بافت تاریخی و به نقل از عباسعلی روستاپور مسئول خدمات شهری منطقه بسته های غذایی ویژه شب یلدا بین کارگران خدمات شهری توزیع گردید.
مسئول واحد خدمات شهری منطقه اضافه نمود این کار که توسط پیمانکار و مدیر عامل شرکت نیایش سادات کویر انجام شد به جهت تشویق پرسنل خدمات شهری صورت گرفته است.