تقدیر و تشکر اهالی کوچه وامق از شهرداری منطقه بافت تاریخی

تقدیر و تشکر اهالی کوچه وامق از شهرداری منطقه بافت تاریخی


تقدیر و تشکر اهالی کوچه وامق از شهرداری منطقه بافت تاریخی

اهالی کوچه وامق دیروز در محل شهرداری منطقه بافت تاریخی حضور و از عوامل و مدیر منطقه بافت تاریخی به خاطر رعایت حقوق شهروندی و پلمپ مرکز درمانی که به صورت غیر مجاز دایر گردیده بود تقدیر و تشکر نمودند و خواستار استمرار ایستادگی شهرداری در مقابل هیاهوی قانون شکنان شدند و از تدبیر و درایت مدیر منطقه بافت تاریخی تشکر ویژه  نمودند.اهالی کوچه وامق از مدیر منطقه بافت تاریخی درخواست نمودند در مقابل هیاهوها مقاومت و همچنان رعایت حقوق مردم را در سرلوحه کار خود قرار دهند.