انجام عملیات حفر چاه جذبی در سطح ناحیه تاریخی

انجام عملیات حفر چاه جذبی در سطح ناحیه تاریخی

به گزارش روابط عمومی شهرداری ناحیه تاریخی و به نقل از واحد عمران، عملیات حفرچاه جذبی با اعتباری بالغ بر یک میلیارد و دویست میلیون ریال در سطح ناحیه تاریخی به انجام رسیده است.

 

مهندس حکیمی زاد رئیس واحد عمران ناحیه تاریخی از حفر چاه های جذبی در سطح ناحیه تاریخی با اعتباری بالغ بر یک میلیارد و دویست میلیون ریال خبر داد که در قالب قرارداد حفرچاه جذبی در سال جاری تاکنون30حلقه چاه جذبی در معابر ناحیه تاریخی حفر گردیده است.

وی همچنین افزود که حفرچاه های جذبی به جهت جذب آبهای سطحی و جلوگیری
از تخریب ساختمانهای قدیمی حفر گردیده است.