انتصاب محمدعلی محتشمی نیا بعنوان مسئول کمیته روابط عمومی واطلاع رسانی سومین سمپوزیوم ملی روز جهانی گرافیک

انتصاب محمدعلی محتشمی نیا بعنوان مسئول کمیته روابط عمومی واطلاع رسانی سومین سمپوزیوم ملی روز جهانی گرافیک


انتصاب محمدعلی محتشمی نیا بعنوان مسئول کمیته روابط عمومی واطلاع رسانی سومین سمپوزیوم ملی روز جهانی گرافیک

به گزارش روابط عمومی موسسه آموزش عالی ناصر خسرو محمد علی محتشمی نیا بعنوان مسئول کمیته روابط عمومی واطلاع رسانی سومین سمپوزیوم ملی روز جهانی گرافیک منصوب شد.

در بخشی از این حکم آمده است ارتباطات از طریق گوناگون صورت می گیرد که مهمترین مولفه آن نوع وشیوه ارتباط و در نهایت اثر  بخشی آن بر روح وروان مخاطب است.یکی از ماناترین واثرگذار ترین نوع ارتباط ، ارتباطات بصری می باشد که حجم وسیعی از این نوع ارتباط به عنوان ساده ترین وگویاترین ونافذترین نوع بیان در سطوح مختلف جامعه مورد بهره قرار میگیرد.

لذا با توجه به تخصص و تعهد در زمینه ارتباطات ، جنابعالی را به سمت مسئول روابط عمومی وکمیته اطلاع رسانی سومین سمپوزیوم ملی روز جهانی گرافیک منصوب مینمایم .امیدواریم همچون گذشته موفق و سربلند باشید .