اصلاح گوشواره کناری میدان امیر چخماق

اصلاح گوشواره کناری میدان امیر چخماق

اصلاح گوشواره کناری میدان امیر چخماق

به گزارش روابط عمومی وبه نقل از واحد عمران منطقه عملیات اصلاح گوشواره کناری میدان امیر چخماق به اتمام رسید .

رمضانخانی گفت این پروژه شامل شفته ریزی و ایجاد باغچه با طراحی سنتی ، اصلاح پله ورودی ، اجرای اندود کاه گل بدنه ، اجرای کفپوش آجری با آجر20*20سنتی و بند کشی آجرها که با صرف هزینه اندک به مبلغ شصت میلیون ریال این محل جان دوباره ای گرفت .