اجرای پیاده رو سازی خیابان دهم فروردین از سوی شهرداری ناحیه تاریخی

اجرای پیاده رو سازی خیابان دهم فروردین از سوی شهرداری ناحیه تاریخی

به گزارش روابط عمومی ناحیه تاریخی ،عملیات عمرانی پیاده رو سازی خیابان دهم فروردین با صرف هزینه ای بالغ بر دو میلیارد ریال از بودجه در اختیار شهرداری ناحیه تاریخی شروع شد.
مهندس کشفی پور مدیر ناحیه تاریخی اظهار داشت با توجه به اینکه پیاده رو خیابان دهم فروردین در مرکز شهر و در منطقه شلوغ و پر رفت و آمد واقع شده، با توجه به فرسودگی پیاده رو، نیاز به مرمت و بازسازی داشت.
مهندس حکیمی زاد رئیس واحد عمران نیز اضافه نمود که کفسازی و پیاده رو سازی تعداد دیگری از کوچه ها و خیابانهای سطح ناحیه تاریخی نیز که در بودجه سال جاری پیش بینی شده، بزودی عملیات عمرانی آن آغاز خواهد شد.