اتمام عملیات کفسازی گذر کوشک نو

اتمام عملیات کفسازی گذر کوشک نو

به گزارش روابط عمومی شهرداری ناحیه تاریخی و به نقل از واحد عمران ناحیه تاریخی عملیات کفسازی گذر کوشک نو با اعتبار یک میلیارد و پانصد میلیون ریال طی دو ماه به اتمام رسید.

مهندس حکیمی زاد رئیس واحد عمران ناحیه تاریخی از اتمام عملیات کفسازی گذر کوشک نو خبر داد که این عملیات ظرف مدت دوماه با اعتبار یک میلیارد و پانصد میلیون ریال به اتمام رسید. وی اضافه نمود که این عملیات کفسازی با مصالح متناسب با بافت تاریخی شامل بلوک بتنی ،آجر سنتی و واش بتن در سطح 1800متر مربع از حدفاصل خیابان سیدگلسرخ تا زورخانه پهلوان یزدی جنب مسجد چهل محراب انجام شده است.

وی همچنین اظهار داشت گذر کوشک نو، مسیر توریستی  و در ادامه محور فرهنگی آن منطقه می باشد.لازم به ذکر است با اجرای کفسازی این قسمت محور فرهنگی تعریف شده به طور کامل کفسازی و ساماندهی شده است.